Menu
Datum 05-02-2017
Spreker Peter van der Kolk
Bijbel johannes 2:1-11

De bruiloft te Kana


Inspiratie

Hier vind je een paar websites die je dagelijks voorzien van een heerlijke dosis inspiratie in je wandel met de Here Jezus!

Erediensten

Iedere zondag komen wij om 10 uur samen. Na het welkomstwoord beginnen we met muziek. We houden ervan om God te eren met ons loflied!

Onze visie op het christelijke gemeenschapsleven

Te midden van een gebroken en veranderende wereld willen wij Jezus volgen, totdat Hij terugkomt. Ons verlangen is om Gods koninkrijk tot uitdrukking te brengen in het leven van alledag. Zo doen we het:

Iedere zondagmorgen om 10 uur komen wij bij elkaar om God te ontmoeten en Hem te danken voor Zijn liefde. Tijdens deze samenkomsten is er ruimte voor samenzang, inspirerende prediking en gebed.

Benedendonk 1
Roosendaal

Laatste nieuws

4 en 5 maart 2017 – jubileumweekend EGR 40 jaar!
Nog twee weken en dan is het een groot feest in jouw gemeente! Want het is dan exact 40 jaar geleden dat de onze gemeente haar eerste dienst hield in de Levensschool. Een weekend om in het bijzonder Gods trouw en het bestaan van de gemeenschap te vieren! Wat gaan we ook alweer doen en hoe ben jij deel van de feestvreugde? Even een opfrissertje via deze e-mail.
Lees meer
Hersteldienst 21 januari 2017
Aankomende zaterdag vindt er in de Levensschool een speciale dienst plaats met als doel herstel van de onderlinge liefde onder christenen die in de periode rond 2008-2012 deel uitmaakten van de EGR. Met dit doel streven we niet naar herstel van de samenstelling van de gemeente destijds, maar naar herstel van een Christuswaardig omzien naar elkaar. Iedere scheuring en conflict gaat in tegen Gods Vaderhart. Het is zaak om dit dan ook voor Gods troon te belijden, recht te zetten en Hem te bidden om hulp en genade naar de toekomst toe opdat de vreugde van Christus volkomen mag zijn in een ieder van ons.
Lees meer
Gemeentediagnose
Tijdens de Gemeenteavond van 26 november 2015 hebben we gesproken over het afnemen van een zgn. gemeentediagnose.
Lees meer
Hulp bij inloggen
Er komen de laatste weken steeds vaker mails binnen van mensen bij wie het niet lukt om in te loggen. Daarom hier een uitleg over wat er gebeurt bij het inloggen....
Lees meer
Vriend van.....
De Parelhoeve is een diaconaal project van de EGR die zich inzet voor de zwakkeren in de samenleving. In dit geval gaat het om kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer hun hun eigen ouders kunnen wonen.
Lees meer
Meet&Greet
Op 7 juni 2012 Is Remy van den Bogaerdt vanuit Nederland vertrokken om te gaan dienen op Mercy Ships. Remy heeft hiervoor 8 jaar lang les gegeven op een basisschool in Eindhoven en is zij actief lid geweest binnen de EGR.
Lees meer