Wekelijkse Eredienst

19 januari 2020
10:00 tot 11:00

Elke zondag komen we bij elkaar om God te eren en Hem te loven.

19 januari 2020
10:00 tot 11:00

Elke zondag komen we bij elkaar om God te eren en Hem te loven.

Het is geen vastgestelde regel, echter onze diensten zijn meestal als volgt:

10:00-10:20: Samen zingen en Hem eren;
10:20-10:30: Voorbereding voor d ekinderen die darana naar hun zondagsschool gaan; dat heet bij ons de kinderkerk;
10:30-10:50: Lofprijs & Aanbidding, vrij gebed.
10:50-11:30: Predking;
11:30-12:00: Lofzang, Collecte, Mededelingen en zang.

Daarna koffie/thee.