Interkerkelijke jeugddienst

21 september 2019
19:30 tot 22:00

Hieronder enige informatie over ‘De Interkerkelijke Jeugddiensten’.

21 september 2019
19:30 tot 22:00
Locatie
De Levensschool
Benedendonk 1
Roosendaal

Hieronder enige informatie over ‘De Interkerkelijke Jeugddiensten’.

Zuid West United

Hieronder enige informatie over ‘De Interkerkelijke Jeugddiensten’

Dit bericht is geplaatst op 10-09-2019

Hieronder enige informatie over ‘De Interkerkelijke Jeugddiensten’.

Wij (dat zijn de samenwerkende christelijke kerken in Zuid-West Brabant) zijn van mening dat God het verlangen onder jongeren naar Hem steeds duidelijker laat zien.  Dit is zeker hoorbaar wanneer je met jongere praat.

Maar toch is er nog een grote weerstand van jongeren om naar de ‘’kerk’’ te gaan. Omdat dit komt omdat de “kerk’’ een oubollig imago heeft of omdat dit andere oorzaken heeft laten we in het midden.

Het feit is wel dat veel Gemeente/kerken moeite hebben om jongeren vast te houden en om ze te bereiken, zeker de groep van 14 tot 20 jaar.

Daarom is er vorig jaar de vraag gekomen vanuit het Regio netwerk om te kijken of het haalbaar was om iets te organiseren waar jongeren wel naar toe zouden komen, en waar ze ook hun ongelovige vrienden of vriendinnen voor zouden uitnodigen. Dus iets laagdrempeligs en met inhoud en gericht op de behoefte aan jongeren.

Wij willen jongeren ongeacht uit welke kerk ze komen samen brengen. Wij willen deze bijeenkomsten zo invullen, dat ze zowel aantrekkelijk zijn voor gelovige als niet gelovige jongeren.

We willen dan ook deze avonden het woord van God brengen, zonder hier een theologisch standpunt in te nemen van welke kerkelijke stroming dan ook, maar wel bijbel getrouw!!

Vorig jaar is er een ronde gedaan langst jeugd/jongerenwerkers uit div gemeente/kerken om een beeld te krijgen wat het verlangen was van jongeren.

Hierbij is naar voren gekomen dat muziek, een korte boodschap en gewoon met elkaar kunnen praten, belangrijk voor hen was. Deze punten kwamen herhaaldelijk naar voren.

Dit zijn dan ook de punten die wij als rode draad voor de bijeenkomsten gebruiken.

Een belangrijkpunt is (misschien wel het belangrijkste) dat Zuid-West United gedragen wordt door verschillende gemeente/kerken.

Hierbij wordt er een platform gecreëerd met een breed draag vlak, waardoor er meer stabiliteit ontstaat bij het wegvallen van eventueel mensen.

Het platform bestaat uit 8 gemeente/kerken die Zuid-west United dragen. En nog een aantal gemeente/kerken die niet mee doen maar wel hun jongeren stimuleren om te komen.


Locatie
De Levensschool
Benedendonk 1
Roosendaal