Activiteiten in de regio

 • Agenda

  okt
  18
  Begint om 20:00
  De Levensschool
  okt
  20
  Begint om 19:45
  De Levensschool
 • Laatste nieuws

  Een leuke activiteit voor in de herfstvakantie! Samen lege schoenendozen versieren en vullen met speelgoed voor de kinderen in armoede. Stichting De Samaritaan verstrekt noodhulp aan duizenden mensen die door (natuur) geweld uit hun huizen zijn gedreven. De schoenendoosactie van Actie4kids is een middel om kinderen d.m.v. speelgoed etc. een moment te geven dat ze kunnen genieten en hun laten weten dat er iemand aan hun denkt.
  Het is zo weer Sinterklaastijd, de pepernoten en chocoladeletters liggen al in de supermarkt. En Stichting Pleegzorgboerderij De Parelhoeve start weer haar jaarlijkse speculaaspoppenactie. Kunnen wij weer op u rekenen?
 • Laatste preek

  okt
  08
  Nicolas Pouyet
  In deze preek gaat Nicolas Pouyet in op de visie van de EGR op het thema 'samenkomst'. Wat betekent het voor christenen om samen te komen? Heeft dat nog wel een meerwaarde in het digitale tijdperk waarin we inmiddels zijn beland? En hoe past dat bij Gods bedoeling met de Kerk van Jezus? Aan de hand van de gemeentevisie komt Nicolas tot drie termen die richtingbepalend zijn voor de ontwikkeling van de samenkomsten in de EGR.

OPBOUWENDE ACTIVITEITEN IN DE REGIO
7 mei  
          Awakening Fire
Een avond  waarin de Heilige Geest centraal staat.
 Doel:           Ontmoeting  met God en  elkaar hebben, waarbij  we steeds meer op elk gebied van  
                     ons leven tot bestemming komen.  Dit doen we door tijdens deze avond tijd te
                     nemen voor fellowship, worship, Gods Woord en bediening. We mogen op de
                     avonden zien hoe Gods Heilige Geest aanwezig is en de passie voor Jezus Christus in
                     onze harten als een vuur ontvlamt. Ben je 19 jaar of ouder, dan ben je van harte
                     welkom! Voor meer informatie kunt u bij de betreffende gemeente opvragen. 
                     https://www.egr.nl/go/over-ons/kerkenregio/  
Tijd:            20.00uur, inloop vanaf 19.30uur
Locatie:       Levend Woord Gemeente, Kanstanjelaan 53a te Bergen op Zoom

19 mei          Bijbelstudie “Jezus in de Nieuw Testamentische brieven”
                      Door Dhr. W. Ouweneel
Doel:             De avond gaat over hoe de Here Jezus tot ons komt volgens de Nieuw Testamentische                                                       brieven.  Meer info kunt u opvragen bij des betreffende gemeente
                      https://www.egr.nl/go/over-ons/kerkenregio/  
Tijd:             20.00uur
Locatie:        Open Deur Gemeente Steenbergen, Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen

22 mei          Profetie Avond met Steve en Rita Fidel
Doel :           Deze avond wordt er een studie gegeven over Profetie vanuit de Bijbel belicht.
Tijd:             19.00uur
Locatie:        Open Deur Gemeente Steenbergen, Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen

18 juni          Alleen Samen Dag met Gijs Zonnenberg
Thema:        Israël
Doel:             Met de enorme kennis van Israël  en liefde voor muziek zal Gijs Zonnenberg het
                      programma invullen. Tijdens de luch kunt u elkaar ontmoeten en zijn er ook stands
                      ingericht waar de nadruk op het thema Israël ligt.  Aan het einde van de middag kunt
                      u deelnemen aan een Joods getinte diner.  Meer info kunt u opvragen bij des
                      betreffende gemeente https://www.egr.nl/go/over-ons/kerkenregio/  
Tijd:             10.00uur - 18.00uur
Kosten:         €12.50 Mocht u mee willen eten zijn de kosten €20.00
Aanmelden: Via de website van de gemeente https://www.egr.nl/go/over-ons/kerkenregio/  
Locatie:        Ichtus Gemeente, Dreef 52-54 te Etten-Leur

18 juni           Seminar  “Wake Up”
Doel:              Deze avond zullen de auteurs van het boek “Wake Up” een studieavond geven over
                       hun boek. Hun zullen tijdens deze studie meer uitleg geven over de inhoud van het
                       boek. Meer info kunt u opvragen via de des betreffende gemeente
                       https://www.egr.nl/go/over-ons/kerkenregio/  
Tijd:              19.00uur - 22.00uur 
Kosten:          €5.-                       Voor de daggasten AlleenSamenDag €2.50
Aanmelden:  Via de website van de des betreffende gemeente
                        https://www.egr.nl/go/over-ons/kerkenregio/  
Locatie:          Ichtus Gemeente, Dreef 52-54 te Etten-Leur

06-05-2016