Vriend van.....

 • Agenda

  jul
  28
  Begint om 10:00
  De Levenschool (Schaapskooi)
  jul
  30
  Begint om 10:00
  De Levensschool
 • Laatste nieuws

  Samen beschikbaar voor mensen in nood met Stichting HiP (Hulp in Praktijk) In ieders omgeving is er wel iemand die hulp nodig heeft. Vaak wil je als christen wel klaarstaan voor je medemens, maar weet je niet goed hoe en waar je moet beginnen. Stichting HiP wil de bestaande zorg aanvullen en brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben én mensen uit de kerken die betrokken willen zijn bij hun medemens en hulp willen bieden bij het leven van alledag.
  Tijdens de Gemeenteavond van 26 november 2015 hebben we gesproken over het afnemen van een zgn. gemeentediagnose.
 • Laatste preek

De Parelhoeve is een diaconaal project van de EGR die zich inzet voor de zwakkeren in de samenleving. In dit geval gaat het om kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer hun hun eigen ouders kunnen wonen.

Zoals veel mensen inmiddels al weten, wonen er op de Parelhoeve inmiddels 6 pleegkinderen. De vaste pleegouders, Leo en Jannette Bevaart, zorgen ervoor dat ze in liefde opgroeien en dat deze pleegkinderen alles krijgen wat ze nodig hebben. Stichting De Parelhoeve ondersteunt hen bij dit prachtige pleegzorgwerk! 

Er is ca. 80 m2 aan ruimte bijgekomen en nu de bouw bijna klaar is, gaat Stichting De Parelhoeve zich richten op de afwerking en inrichting ervan. Wij zijn hiervoor bezig met fondswerving, maar de zorg voor de pleegkinderen en de dieren gaat ook door. Dit betekent naast liefde, aandacht en structuur geven, ook kleding, eten, verjaardagspartijtjes, sinterklaasfeest vieren, sporten, school, verzorging dieren (hooi/stro/voer etc), extra zorgkosten zoals aangepaste schoenen en orthodontist, heen en weer rijden naar therapieën, maar ook naar bijv. biologische ouders, broertjes en zusjes, welke door het hele land wonen, etc.

Om deze zorg te kunnen bieden voor deze prachtige kinderen is de stichting op zoek naar ten minste 100 vrienden, die de Parelhoeve structureel willen ondersteunen.

Draagt u de Parelhoeve ook een warm hart toe? Word dan VRIENDJE VOOR EEN TIENTJE van Stichting De Parelhoeve! (meer mag natuurlijk ook) En maak maandelijks/per kwartaal 10 euro (of meer) over op rekeningnr.: NL02 RABO 0305 3361 34 t.n.v. Stichting De Parelhoeve o.v.v. ‘vriend van’ Deze gift is aftrekbaar voor de Belastingdienst!

Voor meer informatie: www.stichtingdeparelhoeve.nl

07-07-2016