Ons gemeenteblad 'De Prikkel'

 • Agenda

  sep
  24
  Begint om 10:00
  De Levensschool
  sep
  24
  Begint om 17:00
  Diverse locaties
 • Laatste nieuws

  Op zaterdag 23 september van 13.00 tot 16.00 uur wordt er aandacht besteed aan het jaarlijkse Burendag.
  29 september is er een Herfstlunch in de Levensschool. Benedendonk 1 Roosendaal Kom u ook?
 • Laatste preek

  sep
  17
  Nicolas Pouyet
  De V van de ganzentrek: Markering van de wisseling van seizoenen: ganzen leggen lange afstanden af naar het gebied om te overwinteren. Teamwork; afwisselend vliegt er een andere gans in de punt. Voor de EGR is ook een nieuw seizoen aangebroken. De nieuwe visie mag je zien als een belangrijk markeringsmoment. Met de komende 7 preken van mij gaan we ons verdiepen in de visie. Ik geloof dat God het zegent en ik hoop dat jij aan het einde van deze serie vol enthousiasme bent voor de visie en vooral de EGR! Deze eerste preek gaat over de vraag: waarom wil je als lokale kerk vanuit een eigen visie gemeente zijn?

De Prikkel is het kwartaaltijdschrift van Evangelische Gemeenschap Roosendaal. Het tijdschrift komt 4 keer per jaar uit, namelijk begin september, december, maart en juni. Haal uw exemplaar zondags op achterin de kerkzaal!

Ons gemeenteblad 'De Prikkel'

De Prikkel zoekt een nieuwe hoofdredacteur! Scroll naar beneden om de taakomschrijving te lezen. Het is een hartstikke leuke taak!

Visie op De Prikkel, het Kwartaalblad van de EGR

De Prikkel wil opbouwen
Iedere uitgave geven we een bepaald thema mee dat raakvlakken heeft met onze wandel met God. Het vaststellen van een thema gebeurt niet lukraak. We bidden er voor en vragen de Heer om ons te bepalen bij het thema dat nu relevant is voor de gemeente. We aansluiting met het jaarthema en de visie van de gemeente. We hopen u zo door een variatie aan artikelen – van stripverhaal tot thema artikel – te prikkelen en te inspireren tot een verdiepende navolging van Christus. Dat komt de ene keer beter uit de verf dan de andere keer, dat geven we ruiterlijk toe. Sommige dingen mislukken ook gewoon. Maar we  proberen er van te leren en daardoor te groeien in wat we doen!

De Prikkel wil betrekken en verbinden
Het is u wellicht opgevallen dat de EGR een actieve gemeente is. Zo zijn er veel wekelijkse activiteiten naast de eredienst, denk aan de huiskring en de jeugdavonden. Daarnaast vinden er met grote regelmaat andere leuke gebeurtenissen plaats: een doopdienst, een praise avond, bijzondere diensten rond Kerst en Pasen, een startdienst en nog veel meer. Wat is het dan leuk om in elk nummer foto’s en een kort verslagje terug te lezen! We hopen op die manier de gemeenteleden beter te betrekken en verbinden bij alles wat er gebeurt.

De Prikkel wil van ú zijn
Als redactie werken we met veel plezier – en soms met wat frustratie J – aan elk nummer. Maar het is niet de bedoeling dat het ‘ons’ blaadje is die u maar leuk moeten vinden. We juichen van harte inzendingen van iedereen toe en in goed overleg maken we graag ruimte voor iedere inzending. Ook wanneer u niet zo’n schrijver bent, dan helpen we u graag in het schrijven. Iedereen die wil kan iets inzenden.

 

Nieuwe hoofdredacteur gezocht!
De eerste jaargangen van de Prikkel liggen inmiddels achter ons en we kunnen zeggen dat we een beetje gewend beginnen te raken aan dit mooie gemeenteblad! Met het vertrek van Toby zoeken we iemand die bereid is het redactieproces te begeleiden en aan te sturen. Heeft u (of jij) interesse? Dan moet je dit weten:

 • Vier keer per jaar leidt je de redactievergadering waarin elke keer de recente Prikkel wordt geëvalueerd en de inhoud van de nieuwe Prikkel wordt bedacht
 • Je begeleidt het redactieproces, dat wil zeggen dat je er verantwoordelijk voor bent dat iedereen die meewerkt op tijd zijn of haar taken afrond
 • Je houdt het drukwerkproces in de gaten, alsmede de papiervoorraden
 • Je draagt de visie voor de Prikkel (zie hierboven) uit en scherpt deze aan waar nodig

Voordeel van deze taak is dat de planning vastligt, terwijl je het werk ogemakkelijk op je eigen tijd kan doen. In de praktijk vraagt deze taak vooral in de week voor het blad uitkomt wat van je tijd en aandacht, maar het gaat hier slechts om vier weken per jaar.

Bent u (of jij) geïnteresseerd en versta je Gods leiding om verder te praten voor deze geweldige job ter bevordering van Gods werk in en door de EGR? Neem dan contact op met Toby of Nicolas.