Gemeenteleiding

 • Agenda

  jan
  23
  Begint om 09:30
  De Levensschool
  jan
  23
  Begint om 19:30
  Levensschool (Ark)
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Ook wij als EGR willen net als vorige jaren ook dit jaar weer deelnemen door gebedsboekjes beschikbaar te stellen aan een ieder. En door op de doordeweekse dagen elke avond samen te komen en te bidden met elkaar.
 • Laatste preek

Het bestuur van de gemeente, zowel in geestelijk als in zakelijk opzicht, berust bij het oudstenteam. Dit team bestaat momenteel uit acht oudsten, waarvan één met sabbatical. Iedere oudste is verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van één of twee van de 8 pijlers. Zij doen dit i.s.m. één of meerdere coördinatoren. Daarnaast vervult iedere oudste een specifieke bestuurdersrol. Uitgangspunt van de taakverdeling zijn de gaven en verlangens van de afzonderlijke oudsten.

Het oudstenteam uit de volgende personen:

 • Casper Eekhof - oudste voor de pijlers Samenkomsten en Kinderkerk // voorzitter van het bestuur
 • Jacques Elsakkers - oudste voor de pijler Zorg // vice-voorzitter van het bestuur
 • John Markx - oudste voor de pijler Onderwijs // secretaris
 • Harm Louwen - oudste voor de pijler Kringen // vice-secretaris
 • Hans Meewisse - oudste voor de pijler Ondersteuning en Realisatie & beheer // penningmeester
 • Peter van den Kolk - oudste voor de pijlers Missie en Alive 10ergroep // vice-penningmeester
 • Nicolas Pouyet - voorganger // alg. bestuurslid

https://www.egr.nl/uploads/bestanden/spot12/EGR_Organogram_2017_04_26.pdf