Lid worden

 • Agenda

  jan
  23
  Begint om 09:30
  De Levensschool
  jan
  23
  Begint om 19:30
  Levensschool (Ark)
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Ook wij als EGR willen net als vorige jaren ook dit jaar weer deelnemen door gebedsboekjes beschikbaar te stellen aan een ieder. En door op de doordeweekse dagen elke avond samen te komen en te bidden met elkaar.
 • Laatste preek

Ben jij op zoek naar een kerk waar jij opgebouwd wordt in het geloof en zelf jouw steentje bijdraagt? Dan is de EGR misschien wel wat voor jou!

Iedereen die zijn of haar leven wil invullen op basis van de Bijbel kan bij ons lid worden. Vanzelfsprekend is het dan ook belangrijk dat je regelmatig aanwezig bent tijdens diensten en/of huiskringen. Wanneer je dat doet, dan wordt je vanzelf deel van onze gemeente omdat je er mensen leert kennen en samen met hen God groot maakt. Wat telt is dat je je thuis voelt in de EGR en dat je Gods leiding verstaat in de keuze van je kerk.  

We geloven dat het lidmaatschap van een lokale kerk een mooi en belangrijk onderdeel is van het christen-zijn. Daarom vragen we van een ieder die volop betrokken wil zijn bij de EGR om zich in te schrijven als lid via het lidmaatschapsformulier. Zo zijn jouw contactgegevens bij ons bekend en kunnen we je aan de gemeente voorstellen als lid. Aan het lidmaatschap zijn geen vaste kosten verbonden. We geloven dat de leden van de EGR ook op financieel vlak hun medeverantwoording dragen en naar vermogen geven. Hoe hoog dat bedrag zou moeten zijn is een zaak tussen jou en de Heer.

Het inschrijffformulier kun je bij één van de oudsten opvragen of via een e-mail aan . Als je dit formulier hebt ingevuld neemt één van de oudsten contact met je op om nader kennis te maken. Door dit formulier in te vullen geef je aan dat je een actief deel wilt worden van de EGR en dat je bereid bent om te participeren in haar gemeenschapsleven zoals ze is. We geloven dat de Heer jou wil gebruiken voor de groei van zijn Koninkrijk door de EGR heen.

Gelukkig is Gods Koninkrijk onvoorstelbaar groter dan de EGR. Wil je eens kijken bij andere kerken in de buurt? Kijk dan onder het kopje 'Wie zijn wij?' voor een overzicht van evangelische en pinksterkerken in deze regio. Tevens vind je daar onder het kopje 'partners' een overzicht van organisaties en instelling waar wij ons mee verbonden voelen.

We hopen je snel te mogen ontmoeten tijdens onze zondagse eredienst!