Onze visie op het christelijke gemeenschapsleven

 • Agenda

  jan
  23
  Begint om 09:30
  De Levensschool
  jan
  23
  Begint om 19:30
  Levensschool (Ark)
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Ook wij als EGR willen net als vorige jaren ook dit jaar weer deelnemen door gebedsboekjes beschikbaar te stellen aan een ieder. En door op de doordeweekse dagen elke avond samen te komen en te bidden met elkaar.
 • Laatste preek

Te midden van een gebroken en veranderende wereld willen wij Jezus volgen, totdat Hij terugkomt. Ons verlangen is om Gods koninkrijk tot uitdrukking te brengen in het leven van alledag. Zo doen we het:

 
Gemeenschap: Een verbonden gemeenschap
 
Samenkomst: Een ontmoetende gemeenschap
 
Discipelschap: Een lerende gemeenschap
 
Leiderschap: Een veilige gemeenschap
 
Evangelisatie: Een missionaire gemeenschap

Vragen over het nut en de noodzaak van een gemeentevisie:
 

 
Is het Bijbels om een gemeentevisie te hebben?
 
Niemand wordt toch lid van een kerk vanwege de visie?
 
Toch zie ik het nut van een gemeentevisie niet in. Is het werkelijk nodig?
 
Ik ben bang dat de visie een keurslijf gaat worden voor het gemeenteleven. Is dat zo?
 
In sommige kerken heeft de visie geleid tot verdeeldheid. Zijn jullie daar niet bang voor?