Onze visie op het christelijke gemeenschapsleven

 • Agenda

  jul
  28
  Begint om 10:00
  De Levenschool (Schaapskooi)
  jul
  30
  Begint om 10:00
  De Levensschool
 • Laatste nieuws

  Samen beschikbaar voor mensen in nood met Stichting HiP (Hulp in Praktijk) In ieders omgeving is er wel iemand die hulp nodig heeft. Vaak wil je als christen wel klaarstaan voor je medemens, maar weet je niet goed hoe en waar je moet beginnen. Stichting HiP wil de bestaande zorg aanvullen en brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben én mensen uit de kerken die betrokken willen zijn bij hun medemens en hulp willen bieden bij het leven van alledag.
  Tijdens de Gemeenteavond van 26 november 2015 hebben we gesproken over het afnemen van een zgn. gemeentediagnose.
 • Laatste preek

Te midden van een gebroken en veranderende wereld willen wij Jezus volgen, totdat Hij terugkomt. Ons verlangen is om Gods koninkrijk tot uitdrukking te brengen in het leven van alledag. Zo doen we het:

Onze visie op het christelijke gemeenschapsleven

Gemeenschap: Een verbonden gemeenschap
De EGR is een geloofsgemeenschap van unieke en gelijkwaardige personen. We staan open voor elkaar en zijn verbonden vanuit ons geloof in Christus. Zo zijn we samen kerk.

 • We hebben lief zoals Jezus liefheeft.
 • We bouwen onze gemeenschap met de gaven en talenten die God aan elk individu geeft.
 • We zijn een biddende gemeenschap die het evangelie deelt, doorleeft en viert.
 • We zijn onderdeel van de wereldwijde kerk die Jezus belijdt als verlosser en Heer.
 • We zijn verbonden met het Joodse volk.


Samenkomst: Een ontmoetende gemeenschap
De EGR houdt wekelijks toegankelijke en vreugdevolle samenkomsten waarin God centraal staat.

 • We ontmoeten, eren en aanbidden samen God.
 • We vieren en getuigen dat Jezus onze redder en hoop is.
 • We zegenen elkaar met praktische en geestelijke dingen die we door de Heilige Geest ontvangen.
 • We leren uit Gods Woord ter aansporing, opbouw en inspiratie.


Discipelschap: Een lerende gemeenschap
We verlangen ernaar Gods wil te doen en toe te passen in elk aspect van ons leven.

 • We helpen onze naasten 24/7 te groeien naar het plan dat God met een ieder heeft.
 • We investeren in jong gelovigen en dopen hen op grond van hun getuigenis.
 • We bemoedigen elkaar om te ontdekken wie we in Christus zijn.
 • We stimuleren elkaar geestelijk zelfstandig te worden door Jezus' voorbeeld te volgen, om zo zelf een voorbeeld te zijn.


Leiderschap: Een veilige gemeenschap
Binnen de EGR wordt het leiderschap gevormd door gemeenteleden die dienen vanuit hun unieke persoonlijkheid in Gods genade. Zij werken vanuit de gemeentevisie en statuten.

 • Onze leiders zijn integer, helder en standvastig en zijn een voorbeeld in woord en daad.
 • Onze leiders ondersteunen we op kritische en loyale wijze en we hebben oog voor hun welzijn.
 • Onze leiders werken aan onderling vertrouwen en verbinding.
 • Onze leiders investeren in nieuw leiderschap.


Evangelisatie: Een gemeente met een missie
De EGR is een levendige en dienstbare gemeente die positief bekend staat in Roosendaal. Ze draagt Gods liefde uit vanuit het diepe besef dat God van iedereen houdt.

 • We getuigen door te leven naar Jezus' voorbeeld en leefregels.
 • We staan bekend als een veilige haven.
 • We zijn zichtbaar en actief betrokken bij onze omgeving.
 • We dragen uit dat God Zijn Zoon heeft gezonden tot redding van iedereen die in Jezus gelooft.