Wat doen wij?

 • Agenda

  jan
  23
  Begint om 09:30
  De Levensschool
  jan
  23
  Begint om 19:30
  Levensschool (Ark)
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Ook wij als EGR willen net als vorige jaren ook dit jaar weer deelnemen door gebedsboekjes beschikbaar te stellen aan een ieder. En door op de doordeweekse dagen elke avond samen te komen en te bidden met elkaar.
 • Laatste preek

De EGR is een actieve gemeente die diverse activiteiten ontplooit. Op deze pagina vindt u een kort overzicht van onze belangrijkste activiteiten.

Al onze openbare activiteiten kun je vinden in onze online agenda.

Kerkdienst - iedere zondag vanaf 10. uur
Wij komen elke zondag samen om God te aanbidden. Onze aanbidding bestaat erin dat we met hart en ziel voor Hem zingen en dat we luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. In onze diensten is hebben mensen de vrijheid om in eigen woorden de Heer te danken. We geloven ook dat God tot ons spreekt wanneer we samen komen. heel concreet gebeurt dit tijdens de preek, maar de Bijbel laat ons zien dat God op nog veel diverse manieren kan spreken (zgn. gaven van Gods Geest). Daar geven we ook ruimte aan, ervan uitgaande dat iedere gelovige de opbouw van de gemeente als doel heeft en in liefde dient. De kinderen maken het begin van de dienst mee en gaan daarna naar hun eigen dienst. Meer over onze Kinderkerk 'De Veilige Haven' lees je hier.

Doordeweekse activiteiten
Door de week vinden er verschillende activiteiten plaats die allen gericht zijn op de bevordering van het gemeenschapsleven zoals we hierover lezen in de Bijbel. Tot de kern van het christelijke gemeenschapsideaal hoort de overtuiging dat God zelf telkens bij ons aanwezig is wanneer we samenkomen. Om de week komen zgn. kleine kringen van gelovigen samen bij iemand thuis. Voor de tieners is er om de week op vrijdagavond in ons gebouw 'De Levensschool' en tienerclub onder de noemer 'Alive'. Onze jongvolwassenen (circa 18 - 35 jaar) komen samen in zgn. jovo-kringen, ook bij iemand thuis. Daarnaast vindt er maandelijks een speciale Israëlavond plaats waarin we aandacht schenken aan de Bijbelse betekenis van het Joodse volk en voorbede doen voor Israël.

Maatschappelijk betrokken
Als gemeente willen we ook graag maatschappelijk betrokken zijn. We willen bijdragen aan een stabiele en vredelievende samenleving. Eén van onze langst lopende projecten is de Kledingbeurs. Inmiddels verzamelen we ruim 20 jaar tweedehands kleding in om deze in april en oktober te verkopen tegen een hele lage prijs. De opbrengst gaat altijd naar een goed doel dat zich inzet voor het welzijn van arme mensen. De kleding die overblijft geven we mee aan stichting Dorcas, die het brengt bij arme mensen in Oost-Europa. Ook willen we graag de mensen in de buurt bemoedigen en van dienst zijn. Daartoe organiseren we sinds voorjaar 2016 i.s.m. WijZijnRoosendaal en GGZ een gratis koffie-inloop voor Langdonk, de wijk waar ons gebouw deel van uitmaakt. Het hoofddoel van deze koffie (en thee!) inloop is om de onderlinge betrokkenheid in Langdonk te vergroten. Ons verlangen is dat om meer voor de mensen in Langdonk te mogen betekenen. Ook streven we er naar om regelmatig leuke activiteiten voor een breed publiek te organiseren, zoals theather en de vakantieBijbelClub. Tenslotte stellen we ons gebouw 'De Levensschool' graag beschikbaar tegen non-commerciële tarieven aan organisaties die het maatschappelijk belang dienen. Op dit maken de volgende organisatie gebruik van ons gebouw: protestants-christelijke basisschool De Kroevendonk, enkele kookgroepen van het WVS, Jongerenwerk Boost in het kader van het project 'vreedzame wijk' en het krantendepot voor de bezorging van de grote kranten naar de abonnees. Ook particulieren kunnen voor een huuraanvraag bij ons terecht. Meer info over verhuur leest u hier.