Wat doen wij?

 • Agenda

  sep
  24
  Begint om 10:00
  De Levensschool
  sep
  24
  Begint om 17:00
  Diverse locaties
 • Laatste nieuws

  Op zaterdag 23 september van 13.00 tot 16.00 uur wordt er aandacht besteed aan het jaarlijkse Burendag.
  29 september is er een Herfstlunch in de Levensschool. Benedendonk 1 Roosendaal Kom u ook?
 • Laatste preek

  sep
  17
  Nicolas Pouyet
  De V van de ganzentrek: Markering van de wisseling van seizoenen: ganzen leggen lange afstanden af naar het gebied om te overwinteren. Teamwork; afwisselend vliegt er een andere gans in de punt. Voor de EGR is ook een nieuw seizoen aangebroken. De nieuwe visie mag je zien als een belangrijk markeringsmoment. Met de komende 7 preken van mij gaan we ons verdiepen in de visie. Ik geloof dat God het zegent en ik hoop dat jij aan het einde van deze serie vol enthousiasme bent voor de visie en vooral de EGR! Deze eerste preek gaat over de vraag: waarom wil je als lokale kerk vanuit een eigen visie gemeente zijn?

De EGR is een actieve gemeente die diverse activiteiten ontplooit. Op deze pagina vindt u een kort overzicht van onze belangrijkste activiteiten.

Al onze openbare activiteiten kun je vinden in onze online agenda.

Kerkdienst - iedere zondag vanaf 10. uur
Wij komen elke zondag samen om God te aanbidden. Onze aanbidding bestaat erin dat we met hart en ziel voor Hem zingen en dat we luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. In onze diensten is hebben mensen de vrijheid om in eigen woorden de Heer te danken. We geloven ook dat God tot ons spreekt wanneer we samen komen. heel concreet gebeurt dit tijdens de preek, maar de Bijbel laat ons zien dat God op nog veel diverse manieren kan spreken (zgn. gaven van Gods Geest). Daar geven we ook ruimte aan, ervan uitgaande dat iedere gelovige de opbouw van de gemeente als doel heeft en in liefde dient. De kinderen maken het begin van de dienst mee en gaan daarna naar hun eigen dienst. Meer over onze Kinderkerk 'De Veilige Haven' lees je hier.

Doordeweekse activiteiten
Door de week vinden er verschillende activiteiten plaats die allen gericht zijn op de bevordering van het gemeenschapsleven zoals we hierover lezen in de Bijbel. Tot de kern van het christelijke gemeenschapsideaal hoort de overtuiging dat God zelf telkens bij ons aanwezig is wanneer we samenkomen. Om de week komen zgn. kleine kringen van gelovigen samen bij iemand thuis. Voor de tieners is er om de week op vrijdagavond in ons gebouw 'De Levensschool' en tienerclub onder de noemer 'Alive'. Onze jongvolwassenen (circa 18 - 35 jaar) komen samen in zgn. jovo-kringen, ook bij iemand thuis. Daarnaast vindt er maandelijks een speciale Israëlavond plaats waarin we aandacht schenken aan de Bijbelse betekenis van het Joodse volk en voorbede doen voor Israël.

Maatschappelijk betrokken
Als gemeente willen we ook graag maatschappelijk betrokken zijn. We willen bijdragen aan een stabiele en vredelievende samenleving. Eén van onze langst lopende projecten is de Kledingbeurs. Inmiddels verzamelen we ruim 20 jaar tweedehands kleding in om deze in april en oktober te verkopen tegen een hele lage prijs. De opbrengst gaat altijd naar een goed doel dat zich inzet voor het welzijn van arme mensen. De kleding die overblijft geven we mee aan stichting Dorcas, die het brengt bij arme mensen in Oost-Europa. Ook willen we graag de mensen in de buurt bemoedigen en van dienst zijn. Daartoe organiseren we sinds voorjaar 2016 i.s.m. WijZijnRoosendaal en GGZ een gratis koffie-inloop voor Langdonk, de wijk waar ons gebouw deel van uitmaakt. Het hoofddoel van deze koffie (en thee!) inloop is om de onderlinge betrokkenheid in Langdonk te vergroten. Ons verlangen is dat om meer voor de mensen in Langdonk te mogen betekenen. Ook streven we er naar om regelmatig leuke activiteiten voor een breed publiek te organiseren, zoals theather en de vakantieBijbelClub. Tenslotte stellen we ons gebouw 'De Levensschool' graag beschikbaar tegen non-commerciële tarieven aan organisaties die het maatschappelijk belang dienen. Op dit maken de volgende organisatie gebruik van ons gebouw: protestants-christelijke basisschool De Kroevendonk, enkele kookgroepen van het WVS, Jongerenwerk Boost in het kader van het project 'vreedzame wijk' en het krantendepot voor de bezorging van de grote kranten naar de abonnees. Ook particulieren kunnen voor een huuraanvraag bij ons terecht. Meer info over verhuur leest u hier.