Wie zijn wij?

 • Agenda

  jan
  23
  Begint om 09:30
  De Levensschool
  jan
  23
  Begint om 19:30
  Levensschool (Ark)
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Ook wij als EGR willen net als vorige jaren ook dit jaar weer deelnemen door gebedsboekjes beschikbaar te stellen aan een ieder. En door op de doordeweekse dagen elke avond samen te komen en te bidden met elkaar.
 • Laatste preek

De Evangelische Gemeenschap Roosendaal komt samen om God te danken voor Zijn liefde, om Hem beter te leren kennen en om elkaar te ontmoeten. Ook jij bent van harte welkom!

De Evangelische Gemeenschap Roosendaal (EGR) is ontstaan uit het verlangen van gewone mensen om God beter te leren kennen. Dit leidde tot de oprichting van een bijbelstudiekring in de wijk Langdonk. Maar al snel kwamen er zoveel mensen dat er vanaf maart 1977 een ruimte werd gehuurd in de Levensschool. Inmiddels komen er iedere week ongeveer 200 mensen samen in de Levensschool. 

Ons verlangen is nog steeds dat we God beter mogen leren kennen. Ook de centrale rol van de Bijbel is onveranderd. Tegelijkertijd leren we God niet kennen als 'uit een boekje', maar doordat we geloven dat ieder mens God kan ontmoeten. Precies daarover gaan de Bijbelverhalen stuk voor stuk! Dit geldt in het bijzonder voor het Evangelie waarin verteld wordt over de komst van Jezus Christus.

Zo streven wij ernaar om ons leven en geloofsgemeenschap vorm te geven vanuit onze ervaring met God en onze kennis van de Bijbel. Samen zijn we op de levensweg die Jezus ons wijst!

Ook jij bent van harte welkom om onze kerkdiensten mee te maken. Ontdek de rijkdom van de ontmoeting met God!