Interessante links

 • Agenda

  jan
  23
  Begint om 09:30
  De Levensschool
  jan
  23
  Begint om 19:30
  Levensschool (Ark)
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Ook wij als EGR willen net als vorige jaren ook dit jaar weer deelnemen door gebedsboekjes beschikbaar te stellen aan een ieder. En door op de doordeweekse dagen elke avond samen te komen en te bidden met elkaar.
 • Laatste preek

Geen enkele kerk staat op zichzelf! Dat geldt gelukkig ook voor de EGR. Hieronder vind je een aantal links naar organisaties en instellingen waar wij ons mee verbonden voelen.

LOKAAL

 

Rachamiem Pastorale Hulpverlening - verleent op professioneel niveau pastorale zorg 
http://www.rachamiem.nl  

Access Roosendaal - zet zich in voor alle jongeren en gezinnen in Roosendaal!
http://accessroosendaal.nl 

Gemeente Roosendaal
www.roosendaal.nl

VVV Roosendaal
www.vvvroosendaal.nl

 

REGIONAAL

Centrum voor Pastorale Counseling - biedt pastorale hulpverlening o.b.v. de zgn. schematherapie
http://www.pastoralecounseling.org 

LEEF! Christelijke praktijk voor counselling - biedt o.a. ondersteuning bij persoonlijke levensproblemen
http://www.kariengeluk.nl/

Evangelische Toerusting School - geeft een verdiepingsstudie naar de achtergronden van de Bijbel
http://www.evangelisch-college.nl     

Stichting AlleenSamen - zet zich in voor alleenstaande christenen
www.alleensamen.org

 

LANDELIJK

Kerkgenootschap Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten - hier maakt de EGR deel van uit
www.vpe.nl

Stichting Generatio - Deze organisatie verbind de verschillende generaties met elkaar en laat zich hierbij leiden door de woorden van Psalm 78:1-4 en Maleachi 4:6. Zij richten zich o.a. op de zegen van het huwelijk, de waarde van kinderen en op geloofsopbouw aan en tussen de verschillende generaties.
www.generatio.nu

Missie Nederland - koepelorganisatie van de evangelische en pinksterbeweging
https://www.missienederland.nl 

Het Nederlands Bijbelgenootschap - Organisatie die Nederlandse vertalingen van de Bijbel beheren en zich inzetten voor een beter begrip van het Boek der boeken
www.bijbelgenootschap.nl

Alpha Nederland - de landelijke organisatie achter de Alpha Cursus
http://www.alphanederland.org 

Open Doors - organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen wereldwijd
www.opendoors.nl

Committee Gemeentehulp Israël - organisatie die zich inzet voor Israël en Messiasbelijdende Gemeenten 
http://www.cgi-holland.nl