Erediensten

 • Agenda

  jan
  23
  Begint om 09:30
  De Levensschool
  jan
  23
  Begint om 19:30
  Levensschool (Ark)
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Ook wij als EGR willen net als vorige jaren ook dit jaar weer deelnemen door gebedsboekjes beschikbaar te stellen aan een ieder. En door op de doordeweekse dagen elke avond samen te komen en te bidden met elkaar.
 • Laatste preek

Iedere zondag komen wij om 10 uur samen. Na het welkomstwoord beginnen we met muziek. We houden ervan om God te eren met ons loflied!

Na de zangdienst volgt de preek. In de preken streven we ernaar om de Bijbelveralen zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Geen hoog verheven theologie, maar een Woord van God voor het leven van alledag. We proberen onze preken te ondersteunen met powerpoints en/of andere visuele objecten. 

De kinderen maken het begin van de dienst mee. Na enkele liederen gaan zij naar hun eigen groep, waar eerst een Bijbelverhaal op niveau wordt verteld en daarna een verwerking van het verhaal plaatsvindt. Regelmatig zijn er ook gezamenlijke kinderactiviteiten. Meer info over ons kinderwerk vindt u onder het kopje 'kinderen'. 

Tijdens de dienst wordt er een collecte opgehaald. Deze is in principe bestemd voor de investeringen die we als gemeente doen voor Gods Koninkrijk. Af en toe bestemmen we de collecte voor een speciaal doel of halen we twee collectes op, waarvan één voor een specifiek doel. 

Houdt u er rekening mee dat de deuren van de zaal gesloten zijn wanneer de dienst geopend wordt. Dit doen we om de dienst in rust en met waardigheid te beginnen. Dit duurt ongeveer 5 minuten.