Samenkomst

 • Agenda

  dec
  17
  Begint om 10:00
  De Levensschool
  dec
  17
  Begint om 17:00
  Diverse locaties
 • Laatste nieuws

  Ook dit jaar willen wij in het teken van ontmoeting, gezelligheid en onderlingen gesprekken, gratis een eenvoudige advent soepmaaltijd aanbieden. U bent van harte welkom en neem mensen mee.
  Voor de 2e keer wordt 27 oktober de Bijbelquize in Roosendaal georganiseerd. Een avond om op een gezellige en ontspannen manier met de bijbel bezig zijn.
In deze preek gaat Nicolas Pouyet in op de visie van de EGR op het thema 'samenkomst'. Wat betekent het voor christenen om samen te komen? Heeft dat nog wel een meerwaarde in het digitale tijdperk waarin we inmiddels zijn beland? En hoe past dat bij Gods bedoeling met de Kerk van Jezus? Aan de hand van de gemeentevisie komt Nicolas tot drie termen die richtingbepalend zijn voor de ontwikkeling van de samenkomsten in de EGR.
Samenkomst
Datum08-10-2017
SprekerNicolas Pouyet
BijbelEfeziers 4:3
  Download als PDF
Klik op deze link om de aantekeningen bij de preek te openen:
Aaantekeningen preek Visie EGR Samenkomst

Gerelateerde preken

EGR Visie
In deze preek gaat Nicolas Pouyet in op het belang van een heldere gemeentevisie. Want waarom zou je je als kerk daar eigenlijk mee bezig houden? Niet in de minste plaats omdat de Bijbel in essentie een zeer visionair boek is! Volgens de spreker is het onmogelijk dat je als christen niet visionair in het leven staat. Wat zijn nog meer goede redenen om visionair in het (gemeente)leven te staan? Luister naar deze preek om te ontdekken hoe het geestelijk leven goed samen kan gaan met het moderne concept van visie. Dit is de eerste in een serie van zeven preken over de EGR Visie.
Waarom een gemeentevisie?
Serie: EGR Visie
17-09-2017 | Nicolas Pouyet
In deze preek gaat Nicolas in op de richting die de gemeentevisie geeft voor het zijn van een geloofsgemeenschap. De EGR wil niet maar een 'kerkje' zijn. De leden beschouwen elkaar als broeders en zusters vanwege het gedeelde geloof in Jezus. Zo vormen we samen een gemeenschap van gelovigen in Roosendaal e.o. Maar een geloofsgemeenschap ontwikkelt zich niet zo maar vanzelf. Daar is richting voor nodig. Waar wij dan in de EGR aan denken, dat hoor je terug in deze preek.
Gemeenschap
Serie: EGR Visie
24-09-2017 | Nicolas Pouyet
In deze preek gaat Nicolas Pouyet in op het derde deel van de gemeentevisie: discipelschap. Een gezonde gemeente bestaat uit gezonde leden. Daarom is het belangrijk dat ieder gemeentelid zich het leven als volgeling van Jezus Christus eigen maakt. Dat is geen eenvoudige taak, maar wel één die een buitengewone voldoening met zich meebrengt.
Discipelschap
Serie: EGR Visie
05-11-2017 | Nicolas Pouyet
Leiderschap
Serie: EGR Visie
19-11-2017 | Nicolas Pouyet
In deze preek Nicolas Pouyet in op het laatste deel van de EGR gemeentevisie. Dat is: Evangelisatie - de EGR als missionaire gemeente. Veel mensen denken bij evangelisatie aan activiteiten als straatevangelisatie of evangelisatiecampagnes. Maar de Here Jezus daagt ons uit om in elk aspect van onze gemeente het Evangelie zichtbaar te maken. Ja, directe evangelisatie is belangrijk maar nog belangrijker is het dat de gemeenschap in haar geheel missionair is. Luister naar deze preek om kennis te maken met een bredere, inclusievere benadering van evangelisatie door de EGR.
Missie
Serie: EGR Visie
26-11-2017 | Nicolas Pouyet
Deze preek is de laatste in een serie van zeven over de gemeentevisie. In deze afsluitende preek benadrukt Nicolas Pouyet hoe belangrijk het is dat wij, als lokale gemeente, zichtbaar zijn in deze wereld tot eer van Christus. Het Evangelie verkondigen en leven is ons hoogste doel. Aan de hand van wat Jezus zegt tegen de gemeenten in Smyrna en Laodicea (Openbaring 2 en 3) toont Nicolas aan dat iedere lokale kerk verschillend is. Daarom is juist de gemeentevisie niet alleen maar een prachtig modern hulpmiddel, het is vooral ook een geestelijke zaak. Want de gemeentevisie helpt ons om gestalte te geven aan de EGR als christelijke geloofsgemeenschap zoals Jezus bedoelt.
De gemeentevisie, een geestelijke zaak
Serie: EGR Visie
03-12-2017 | Nicolas Pouyet

[ Toon alles van de serie "EGR Visie" | Toon meer van Nicolas Pouyet ]